Tutaj jesteś

Co to jest biznes plan i do czego jest potrzebny?

16 sierpnia 2022 Biznes co to jest biznes plan

Biznesplan zniechęca wielu przedsiębiorców. Jest niesłusznie postrzegany, jak forma przekonana zewnętrznych finansistów lub banków do pomysłu na biznes. Ostatecznie jednak biznesplan jest instrumentem niezwykle ważnym i często niezbędnym. Jego celem jest optymalne strategiczne dostosowanie firmy w dłuższej perspektywie. Dobry biznesplan powinien być łatwy do zrozumienia i jasno skonstruowany.

Co to jest biznes plan?

Biznesplan to dokument roboczy, który zawiera wszystkie cele i strategie firmy wraz z podstawowymi wymaganiami, projektami i środkami dla określonych ram czasowych.

Cel biznesplanu

Biznesplan ma kilka zadań. Przede wszystkim służy przekonaniu potencjalnych finansistów spoza firmy. Z drugiej strony pełni również ważną funkcję w firmie — stanowi podstawę dla dalszych koncepcji strategii i planowania w firmie.

Ważne zadania wewnętrzne z biznesplanu

Biznesplan służy jako centralny element zarządzania i spełnia ważne zadania wewnętrzne:

– Stanowi jasne wytyczne, na których można oprzeć pracę kierownictwa i pracowników,
– Służy jako przewodnik,
– Określa cele i strategie firmy,
– Pomaga w podsumowaniu rozwoju firmy,
– Umożliwia identyfikację wąskich gardeł kadrowych lub kapitałowych na wczesnym etapie.

Ważne zadania zewnętrzne z biznesplanu

Biznesplan jest ważny nie tylko dla wewnętrznej struktury firmy. Dobry biznesplan to także ważna podstawa dla percepcji zewnętrznej, ponieważ jest wizytówką firmy.

Przede wszystkim służy przekonaniu potencjalnych finansistów firmy w celu zabezpieczenia finansowania. Może to być konieczne przy zakładaniu firmy, ale także później przy pozyskiwaniu nowych środków inwestycyjnych na marketing lub rozwój nowych produktów.

Z drugiej strony biznesplan może być również wykorzystany w negocjacjach z potencjalnymi partnerami lub władzami. Może służyć zabezpieczeniu istniejących i planowanych relacji biznesowych z klientami, dostawcami itp.

W jaki sposób planowanie i ustrukturyzowana reprezentacja mogą pomóc w prowadzeniu działalności?

Biznesplan nie tylko przejmuje ważne zadanie podczas zakładania firmy. Dobry biznesplan jest stale uzupełniany i aktualizowany w celu odzwierciedlenia zmieniających się okoliczności. Klasyczny biznesplan staje się więc stałym towarzyszem, jeśli chodzi o pytania dotyczące pozycjonowania strategii biznesowej, analizy SWOT sytuacji konkurencyjnej i dalszego rozwoju firmy.

Kiedy potrzebny jest biznesplan?

Rozpoczynając biznes, warto napisać biznesplan. Pomaga on znaleźć inwestorów i przekonać sponsorów czy banki do pomysłu na biznes.

Dodatkowo biznesplan wymusza na założycielach kompleksowe zajęcie się pomysłem na biznes i jego realizacją oraz ewentualnymi słabościami pomysłu za pomocą analizy SWOT. Istniejąca firma może również skorzystać z biznesplanu. Wiele firm wciąż jest zarządzanych intuicyjnie, więc często brakuje wyraźnie rozpoznawalnej strategii lub wytycznych, według których można by mierzyć sukces.

Ponadto biznesplan prowadzi do większej przejrzystości decyzji biznesowych. Biznesplan jest również niezbędny dla istniejącej firmy przy pozyskiwaniu zewnętrznego kapitału i inwestorów, ponieważ coraz więcej inwestorów i finansistów domaga się jego złożenia.

Z czego składa się biznesplan?

Biznesplan składa się z dwóch części: części tekstu, która służy do szczegółowego opisania pomysłu na biznes oraz planu finansowego, który uwzględnia oświadczenia o finansowaniu i rozwoju pomysłu na biznes.

UFIRMY

Czym jest magazyn celny i co umożliwia?

Redakcja mooka.pl

Mooka - czyli to, co potrzebujesz na każdy dzień tygodnia!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?