BNI Energia

Business Networking and Referrals

Ideą BNI jest dzielenie się kontaktami biznesowymi przy wspólnym stole, w myśl zasady Givers Gain – dający dostaje.

Zakres prac

  • Logo
  • Identyfikacja wizualna
  • Rollup